ค่าลงทะเบียนรับคำปรึกษา

**ค่าลงทะเบียนรับคำปรึกษา ระดับปริญญาโท**

**3 เดือน เพียง 5,800 บ.

**6 เดือน แค่เพียง 9,800 บ.

**ทำวิทยานิพนธ์เสร็จภายใน 6 เดือน


***ค่าลงทะเบียนรับคำปรึกษา ระดับปริญญาเอก***

***3 เดือน เพียง 15,500 บ.

***6 เดือน แค่เพียง 29,500 บ.

***ทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จภายใน 1 ปี


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

*คุณจะได้ความสำเร็จที่เร็วขึ้น+ได้ความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถ 

*ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าจ้างทำมากๆ

จ้างทำวิทยานิพนธ์ผิดกฎหมาย มีความผิดทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา ปี 2562

เมื่อมหาวิทยาลัยทราบ จะถูกเพิกถอนปริญญา ทำให้ชื่อเสียงเสียหาย เกิดความอับอาย มีผลกระทบต่ออาชีพการงาน ต้องคอยหวาดระแวงตลอดชีวิต

*ติดต่อเรา*
*เพื่อความสำเร็จของคุณที่เร็วยิ่งขึ้น*


ไลน์. @MasterDoctor
 

โทร. 099-981-8088 อ.โย

Visitors: 2,349,312